.: M.K.V.N Chemicals :. .: M.K.V.N Chemicals :.
 Thứ ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018 - 6:54:24 PM (GMT+7)
 
 
S ản phẩm
Google
 Functional Products Coating

HYDROPALAT 44

Giá:  Call

Công dụng:  Chất phân tán các sắc tố vô cơ vào trong nước, làm giảm độ nhớt bột bão hòa. Dùng trong sản xuất sơn hệ nước.


THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên hóa họcAnonic Elictrolyes
Nước sản xuất
Nhà cung cấp
ĐVT
Đóng gói
Trọng lượng
pH
Bảo quản


SẢN PHẨM THUỘC COATING
  BISOMER AMINE D700

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất hiệu chỉnh PH, trợ phân tán, trợ làm đặc dùng tăng khả năng phá bọt sử dụng trong sản xuất sơn hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DEHYDRAN 150

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt hệ sillicon dạng keo sữa sử dụng trong sản xuất sơn.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DEHYGANT LFM

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất bảo quản (in-can) chống thối dùng trong sản xuất sơn hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DISPONIL A 1080

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán, thấm ướt dùng trong sản xuất Paste màu sơn nước,..
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DISPONIL AES 60

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất nhũ hóa dùng trong tổng hợp Polymer nhũ tương, sản xuất keo.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DISPONIL AES 48

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất nhũ hóa dùng trong tổng hợp Polymer nhũ tương, sản xuất keo.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DISPONIL FES 77

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất nhũ hóa dùng trong tổng hợp Polymer nhũ tương, sản xuất keo.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DISPONIL NP10

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất nhũ hóa dùng trong tổng hợp Polymer nhũ tương, sản xuất keo.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DISPONIL NP40

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất nhũ hóa dùng trong tổng hợp Polymer nhũ tương, sản xuất keo.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DSX 1514

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Phụ gia trợ làm đặc chống lắng pigment trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DSX 1550

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Phụ gia trợ làm đặc chống lắng pigment trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DSX 2000

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất lưu biến cải tiến khả năng chảy dàn đều bề mặt sơn, dùng trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  DSX 3290

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Phụ gia trợ làm đặc dùng trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  EDENOL EFC 100

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất hỗ trợ tạo màng sơn sử dụng trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER 309A

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dạng lỏng dùng trong sản xuất sơn nước, keo dán.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER 8034

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dùng trong sản xuất keo hệ sữa.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER DD 72

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dùng trong sản xuất nhựa mủ tổng hợp.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER NDW

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dùng trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER NXZ

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dùng trong sản xuất sơn nước & keo dán hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER O

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dùng trong sản xuất hệ keo dán tổng hợp.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER PD1

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dạng bột dùng trong xây dựng.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER SA-3

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt sử dụng trong sản xuất sơn & mực in hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMASTER VL

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt sử dụng trong sản xuất nhựa mủ PVC, PVAC, BBR
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMSTAR A10

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dùng trong sản xuất sơn & mực in hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMSTAR A12

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dùng trong sản xuất sơn nước hệ sơn cao cấp.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  FOAMSTAR S-125

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt dùng trong quá trình sản xuất keo.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  GENAMID 250

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất đóng rắn nhựa Epoxy dùng trong sản xuất sơn sàn epoxy.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROPALAT 188A

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất cải tiến dàn đều bề mặt sơn, sử dụng trong sản xuất sơn hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROPALAT 3204

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán trong hệ pigment, sử dụng trong sản xuất gốm xứ, hồ xi măng
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROPALAT 3275

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán, thấm ướt sử dụng trong sơn nước và hệ paste.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROPALAT 5040

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán các sắc tố vô cơ vào trong nước, làm giảm độ nhớt bột bão hòa. Dùng trong sản xuất sơn hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROPALAT 5050 RI

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán sử dụng trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROPALAT 875

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất thấm ướt cho quá trình phân tán, dùng tạo nhũ trong hệ polymer nhũ tương & trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROPALAT GA43

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán sử dụng trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROPALAT N43

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán sử dụng trong sản xuất sơn nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  HYDROSULFITE AWC

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất khử dùng trong in nhuộm hoàn nguyên & dùng trong sản xuất Resin.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  LOXANOL EFC 200

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất hổ trợ tạo màng dùng trong sản xuất sơn và mực in hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  LOXANOL EFC 300

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất hổ trợ tạo màng dùng trong sản xuất sơn và mực in hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  NOPCOCIDE N98

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất bảo quản ngoài trời (dry film) chống rêu mốc, chống hà, dùng trong sản xuất sơn tàu biển.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  PERENOL E1

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt sử dụng trong sản xuất sơn hệ dung môi, mực in.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  PERENOL E8

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phá bọt sử dụng trong sản xuất sơn hệ dung môi, mực in.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  PERENOL F40

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất dàn trải bề mặt cho mực in, sơn hệ dung môi.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  PERENOL HF 200

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất chống thấm ướt dùng trong sản xuất sơn nước..
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  PERENOL S5

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất chống trầy, trươt. Dùng trong sản xuất mực in hệ nước.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  PERENOL SKONZ

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất cải tiến khả năng chảy dàn đều bề mặt sơn, chống trầy xước dùng trong sản xuất sơn hệ dầu.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  TEXAPHOR 963

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán dùng trong sản xuất sơn hệ dẩu. chống nổi màu, lắng, tách màu…
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  TEXAPHOR 987

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán dùng trong sản xuất sơn công nghiệp.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  TEXAPHOR P63

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất phân tán và thấm ướt dùng trong sản xuất sơn hệ dẩu.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  TEXAPHOR SPEZIAL

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất chống lắng cho hệ phân cực từ trung bình đến cao. Sử dụng trong sản xuất sơn.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  VERSAMID 115

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất đóng rắn nhựa epoxy, sử dụng trong sản xuất sơn epoxy.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  VERSAMID 125

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất đóng rắn nhựa epoxy, sử dụng trong sản xuất sơn epoxy.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  VERSAMINE EH 30

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất xúc tiến đóng rắn nhựa epoxy, dùng trong sản xuất sơn epoxy.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
  VERSAMINE EH 50

 Nhóm SP:  Coating
 Công dụng:  Chất xúc tiến đóng rắn nhựa epoxy, dùng trong sản xuất sơn epoxy.
 Nước SX:  
 Nhà cung cấp:  
.: M.K.V.N Chemicals :.
 DANH MỤC SẢN PHẨM
Care chemicals
Nutrition & Health & PharmaLines
Functional Products
Others
 KINH DOANH
 
028.3997 6985
028.3997 6982

Y!M:
Skype: My status
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Y!M:
Skype: My status
 ĐĂNG NHẬP
Tài khoản:
Mật khẩu:
 TIN TỨC
Phương pháp tiêu độc, khử trùng phòng chống bệnh cúm gà
Marketing workshop 2009
10th Anniversary of MKVN
Mỗi tháng chi hơn 1,3 tỷ USD nhập khẩu nông lâm thủy sản và phân bón
Cảnh báo đồ hộp chứa chất làm biến đổi giới tính
Marketing Workshop 2011
Giá cao su tăng sau tin Hy Lạp được cứu
Việt Nam loay hoay tìm công nghiệp mũi nhọn
Kinh hồn cà phê hóa chất
Nhật phát hiện chất biến đổi gen trong phở Việt
 LIÊN KẾT WEBSITE
Henkel
Emery
Tập đoàn hóa chất VN
Ngân hàng nhà nước VN
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Công cụ chuyển đổi
 THỐNG KÊ
 Đang xem: 1
 Lượt truy cập: 1158564
.: M.K.V.N Chemicals :.
 

Copyright © 2011 MKVN CHEMICALS COMPANY LIMITED
10 Pho Quang St., Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +(84) 8 3997 6980     Fax: +(84) 8 3997 6981
----------------------------------------
Best Viewed in Internet Explorer